تمامی نسخه ها با حذفیات و سانسور شده است *

death note

/10

IMDb RATING |

• •

سریال
انیمه ها
اکشن
جنون
شیطانی
رازآلود
ماوراء طبیعی

0 :دیدگاه

266 :بازدید

امتیاز منتقدان از100

|

:کشور

not

:کارگردانی •

:ستارگان •

فیلم های پیشنهادی و مرتبط