تمامی نسخه ها با حذفیات و سانسور شده است *

The Godfather: Part III

/10

IMDb RATING |

• •

فیلم ها
جنایی

0 :دیدگاه

26 :بازدید

امتیاز منتقدان از100

|

:کشور

پدرخوانده به داستان زندگی مایکل کورلئونه میپردازد و اینکه چگونه سعی دارد کسب و کارش را گسترش دهد. اما…

:کارگردانی •

:ستارگان •

فیلم های پیشنهادی و مرتبط