تمامی نسخه ها با حذفیات و سانسور شده است *

David Attenborough A Life on Our Planet

/10

IMDb RATING |

• •

فیلم ها
مستند
معمایی

0 :دیدگاه

18 :بازدید

امتیاز منتقدان از100

|

:کشور

دیوید اتنبرو انسانی که بیش از هرکس دیگری طبیعت را دیده و میشناسد. این مستند درباره ی ویژگی های منحصر به فرد مشاهدات وی است...

:کارگردانی •

:ستارگان •

فیلم های پیشنهادی و مرتبط