تمامی نسخه ها با حذفیات و سانسور شده است *

The Lives of Others

/10

IMDb RATING |

• •

فیلم ها
درام

0 :دیدگاه

31 :بازدید

امتیاز منتقدان از100

|

:کشور

فیلم زندگی دیگران (The Lives of Others) یک مامور پلیس امنیتی در برلین سال 1984 مامور میش ود در مورد یک نویسنده و معشوقه اش جاسوسی و کسب اطلاعات کند. پس از مدتی او متوجه میشود که تحت تاثیر رابطه و زندگی آنها قرار گرفته است...

:کارگردانی •

:ستارگان •

فیلم های پیشنهادی و مرتبط